فرا ایمن تهران

فرا ایمن تهران
بهره گیری از دانش نرم افزاری روز دنیا و در اختیار داشتن برندهای معتبر در زمینه تجهیزات ایمنی

محصولات ایمنی

مقالات اعلام حریق

پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت فرا ایمن تهران

هدف اصلی این واحد حمایت از ایمنی افراد وکارکنان در مقابل انواع خطرات و سوانحی است که ممکن است در محیط کار سلامت و ایمنی اشخاص را تهدید نماید.

دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

از این که فرا ایمن تهران را انتخاب کردید بسیار خرسندیم

فرا ایمن تهران با بهره گیری از دانش نرم افزاری روز دنیا و در اختیار داشتن برندهای معتبر در زمینه تجهیزات ایمنی، آتش نشانی، حفاظت فردی و ملزومات HSE؛  می باشد.کارشناسان متعهد و متخصص فرا ایمن تهران متشکل از تیم های تحقیق و توسعه بازاریابی مشاوره فروش، بازرگانی و خدمات پس از فروش درصدد است گامی بلند در خدمات تخصصی و فنی مهندسی HSE در کشور عزیزمان ایران بردارد.

شارژ کپسول های آتش نشانی

شرکت فرا ایمن تهران نماینده رسمی تجهیزات آتش نشانی که در راستای ساخت و تولید کپسول های آتش نشانی با مواد اروپایی تولید نموده است

معرفی تمامی خدمات

شرکت فرا ایمن تهران نماینده رسمی تجهیزات آتش نشانی که در راستای ساخت و تولید کپسول های آتش نشانی با مواد اروپایی تولید نموده است

فرا ایمن تهران دوستدار طبیعت

شرکت ایمن پیشتاز نماینده رسمی تجهیزات آتش نشانی که در راستای ساخت و تولید کپسول های آتش نشانی با مواد اروپایی تولید نموده است

نام محصول خود را وارد نمایید