فرا ایمن تهران

برانکارد حمل مصدوم در ارتفاع NEST PETZL

برانکارد نست قابل استفاده جهت جابجایی مصدوم به صورت عمودی و افقی می باشد.
درارای هارنس (کمربند ایمنی) یکسره در داخل برانکارد جهت ثابت سازی و ایمنی کامل فرد مصدوم می باشد.
امکان تنظیم تسمه ها با استفاده از سگگ های خودکار قفل شونده وجود دارد.
امکان کشیدن یا لغزاندن برانکارد روی زمین با توجه به سطح مقاوم و انعطاف پذیر زیرین آن وجود دارد.
دارای پوشش فومی صفحه پشتی جهت احساس راحتی مصدوم می باشد.
امکان جدا کردن میله های داخل برانکارد برای کاهش حجم و رول کردن آن جهت حمل آسان به محل حادثه وجود دارد.

وزن: 12.8 کیلو گرم

ابعاد: 200 سانتی متر در 50 سانتی متر

تنظیم سریع و آسان

کاتالوگ محصول

نام محصول خود را وارد نمایید