برانکارد حمل مصدوم در ارتفاع NEST PETZL

  • برانکارد نست قابل استفاده جهت جابجایی مصدوم به صورت عمودی و افقی می باشد.
  • درارای هارنس (کمربند ایمنی) یکسره در داخل برانکارد جهت ثابت سازی و ایمنی کامل فرد مصدوم می باشد.
  • امکان تنظیم تسمه ها با استفاده از سگگ های خودکار قفل شونده وجود دارد.
  • امکان کشیدن یا لغزاندن برانکارد روی زمین با توجه به سطح مقاوم و انعطاف پذیر زیرین آن وجود دارد.
  • دارای پوشش فومی صفحه پشتی جهت احساس راحتی مصدوم می باشد.
  • امکان جدا کردن میله های داخل برانکارد برای کاهش حجم و رول کردن آن جهت حمل آسان به محل حادثه وجود دارد.
  • تنظیم سریع و آسان

کاتالوگ محصول

نام محصول خود را وارد نمایید