دستگاه SCBA کوله ای تنفسی 45 دقیقه ای دراگر PSS3000 با سیلندر کامپوزیت

سیستم تنفسی- دستگاه تنفسی (SCBA یا BA ) دراگر آلمان مدل PSS3000 دارای سیلندر کامپوزیت 6.8 لیتری 300 بار 45 دقیقه ای، ماسک تمام صورت FPS7000 و کوله پشتی

کوله پشتی راحت و سبک

ماسک تمام صورت سیلیکونی دراگر مدل SPF7000

دارای دوراهی جهت اتصال ماسک نفر دوم

 

کاتالوگ

 

نام محصول خود را وارد نمایید