فوگ نازل برنجی فایرکسی 500 لیتری ایرانی

نازل برنجی ایرانی دارای قابلیت پرتاب آب به صورت جت و به صورت فوگ(مه پاش) با اتصالات انگلیسی BS می باشد.

نام محصول خود را وارد نمایید