قرقره ترمزدار قرقره جمع کننده هارو تایوان Haru Fall Arrester

  • قرقره ترمزدار هارو دارای سیم بکسل استیل قطر 4 میلی متر
  • بهترین وسیله جهت جلوگیری افراد از سقوط از ارتفاع
  • وزن قرقره ترمزدار 6 متر: 4.5 کیلوگرم
  • وزن قرقره ترمزدار 10 متر: 4.8 کیلوگرم
  • وزن قرقره ترمزدار 15 متر: 6.6 کیلوگرم
  • وزن قرقره ترمزدار 20 متر: 8.6 کیلوگرم
  • وزن قرقره ترمزدار 30 متر: 11 کیلوگرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل: 140 کیلوگرم
    توجه: هر قرقره برای حمل یک نفر مناسب می باشد و وزن امن قابل حمل برای هر قرقره 100 کیلوگرم می باشد

کاتاوگ محصول

نام محصول خود را وارد نمایید