ماسک فرار نیم صورت دراگر مدل پارات DRAGER PARAT 3100

ماسک دهنی نیم صورت دراگر مدل پارات 3100 دارای فیلتر مولتی گاز ABEK15

عمر مفید این ماسک 12 سال است. فیلتر هر 4 سال یکبار باید تعویض شود

وزن ماسک: 360 گرم

مدت زمان قابل استفاده ماسک در غلظت 10ppm گاز H2S: پانزده دقیقه

 

نام محصول خود را وارد نمایید