فرا ایمن تهران

میکسر فوم آوگ آلمان AWG

اینداکتور ابزاری جهت تنظیم میزان آب و فومی می باشد که قرار است پرتاب شود.

درون اینداکتور بر اثر فشار پمپ آب خلا ایجاد می شود و این خلا باعث مکش کف داخل اینداکتور مشود.

میزان فومی که وارد اینداکتور می شود از صفر تا 6 درصد با پیچ کناری قابل تنظیم هست.

خصوصیات میکسر فوم AWG/Z4

خروجی 2 اینچ استورز 400 لیتری

حداقل فشار کاری: 5بار

حداکثر فشار : 16 بار

دمای کاری: 20- تا 60+ درجه سانتی گراد

وزن: 4.6 کیلوگرم

کاتالوگ محصول

نام محصول خود را وارد نمایید