میکسر فوم آوگ آلمان AWG

  • اینداکتور ابزاری جهت تنظیم میزان آب و فومی می باشد که قرار است پرتاب شود.
  • درون اینداکتور بر اثر فشار پمپ آب خلا ایجاد می شود و این خلا باعث مکش کف داخل اینداکتور مشود.
  • میزان فومی که وارد اینداکتور می شود از صفر تا 6 درصد با پیچ کناری قابل تنظیم هست.
  • خصوصیات میکسر فوم AWG/Z4
  • خروجی 2 اینچ استورز 400 لیتری
  • حداقل فشار کاری: 5بار
  • حداکثر فشار : 16 بار
  • دمای کاری: 20- تا 60+ درجه سانتی گراد
  • وزن: 4.6 کیلوگرم

کاتالوگ میکسر فوم آوگ آلمان AWG

نام محصول خود را وارد نمایید