فرا ایمن تهران

نازل آب آتش نشانی سه حالته آلومینیومی شیردار آریا

نازل سه حالته شیردار آریا را می توان در سه حالت استفاده کرد: جت، اسپری (فوگ یا مه پاش)و قطع آب

فشار تست: 23 بار

مدت زمان تست: 15 دقیقه

مایع تست شده در نازل: روغن

حالت شیر در زمان تست: بسته

جنس بدنه: آلومینیومی

نام محصول خود را وارد نمایید