نازل کفساز شیردار آلومینیومی مرسده ایرانی MERSEDEH FOAM NOZZLE S4

نازل آب و فوم کم توسعه مرسده 400 لیتری ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم آلیاژی

بـدنه نـازل با آبـکاری آنودایز رنگ مشـکی و لوله هوادهی آن به رنگ مشـکی استاتیک میباشد

روکشی مقاوم و ضربه گیر از دهانه لوله آلومینیومی آن محافظت میکند

دارای شیر قطع و وصل و دسته هفتیری بوده که سبب میشود آتشنشان بسیار آسان و با سرعت بالا از این وسیله استفاده نماید.

نام محصول خود را وارد نمایید