فرا ایمن تهران

هارنس کاناسیف LaTCH 201

کمربند ایمنی نوع حمایلی LaTCH 201 به عنوان کمربند ایمنی نیز قابل استفاده بوده و دارای دو حلقه D شکل در جلو و یک حلقه D شکل در پشت برای جلوگیری از سقوط می باشد .

ضمنا مجهز به تسمه قابل تنظیم روی سینه و اتصالات و بند و بست سریع و آسان است.

هارنس کاناسیف LaTCH 201 جهت کلیه وضعیت های کاری مرتبط با پیشگیری از سقوط از ارتفاع کاربرد دارد.

کاتالوگ محصول

نام محصول خود را وارد نمایید