کپسول پی سی پی کامپوزیت 6.8 لیتری سفیک چین SEFIC PCP Cylinder

  • دارای شیر 300 بار و مانومتر
  • وزن پرشده 6.7 کیلوگرم
  • قطر کپسول 15.7 سانتیمتر
  • طول با شیر 62 سانتیمتر
  • زمان استفاده از سیلندر 15 سال پس از زمان تولید
  • باید بعد از انقضا هر 3 سال یکبار تست شوند

نام محصول خود را وارد نمایید