فرا ایمن تهران

کپسول پی سی پی کامپوزیت 6.8 لیتری سفیک چین SEFIC PCP Cylinder

مشخصات سیلندر کامپوزیت 6.8 لیتری سفیک :

دارای شیر 300 بار و مانومتر

وزن پرشده 6.7 کیلوگرم
قطر کپسول 15.7 سانتیمتر
طول با شیر 62 سانتیمتر

زمان استفاده از سیلندر: 15 سال پس از زمان تولید

باید بعد از انقضا هر 3 سال یکبار تست شوند

نام محصول خود را وارد نمایید