گازسنج BW مدل CLIP H2S

مشخصات دتکتور پرتابل گاز H2S مارک BW HONEYWELL

  • دارای سل یا سنسور H2S دو ساله و غیر قابل کالیبراسیون
  • گازسنج تک سنسور BW مکزیک دارای سنسور مخصوص گاز سولفید هیدروژن می باشد.
  • گازسنج تک سنسور BW با سنسور گازهایی از قبیل CO و SO2 طبق درخواست وارد می شود.
  • این نوع گازسنج قابل کالیبراسیون نمی باشد و پس از 2 سال از کار می افتد.(از لحظه ی روشن کردن گازسنج)
  • میزان اندازه گیری H2S موجود در محیط توسط گازسنج : بین 0 تا 100 ppm
  • صدای آلارم گازسنج با وجود 10ppm گاز هیدروژن سولفید در محیط شروع می شود.
  • با وجود 15ppm گاز سولفید هیدروژن در محیط، صدای آلارم گازسنج به بالاترین حد خود می رسد.

کاتالوگ گازسنج BW مدل CLIP H2S

نام محصول خود را وارد نمایید