بلاگ

تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر

fire-extinguishing-system

در این روش با توجه به روابط و فرمولهای مکانیک سیالات ، قطر لوله بر اساس تامین مقادیر فشار و دبی تعیین می شود. در صورت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ، محاسبات هیدرولیکی شبکه اسپرینکلر با سرعت و دقت بالایی انجام می شود.

مفاهیم هیدرولیک

تعریف:

هیدرولیک علمی است که اصول و قواعد مرتبط با سیالات را در حالات سکون و حرکت بررسی می کند.

واژه هیدرواستاتیک به بررسی سیال در حالت سکون می پردازد .
واژه هیدروکینتیک به بررسی سیال در حالت حرکت می پردازد .
از آنجاییکه آب عامل اطفاء کننده در سیستم های اسپرینکلر است ، طراح سیستم باید به ماهیت آب و چگونگی حرکت آن در لوله های شبکه اسپرینکلر کاملا اشراف داشته باشد.

Static Pressure

انرژی و پتانسیل ذخیره شده در ذرات آب ساکن و بدون حرکت را ((فشار استاتیکی)) گویند.
توجه : هرچه ارتفاع آب از نقطه مرجع بیشتر باشد ، مقدار فشار تولید شده نیز بیشتر خواهد بود و برای محاسبه فشار به نسبت ارتفاع از رابطه زیر استفاده می شود:

P = 0.433 H در سیستم انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *