صفحه اصلی » دستور العمل شارژ کپسول آتش نشانی

دستور العمل شارژ کپسول آتش نشانی

در کارگاه های که وظیفه شارژ کپسول آتش نشانی را دارند جهت ایجاد هماهنگی و همچنین کنترل امور مربوط به شارژ کپسول آتشنشانی در کارگاه ها و تاسیسات نیاز به رعایت یکسری موار می باشد که در این مقاله شما را با این موارد آشنا می نماییم.

در کاگاه های شارژ کپسول آتشنشانی اجرای این دستور العمل ها بر عهده دفاتر پشتیبانی کارگاه می باشد که فردی را به عنوان کارشناس HSE سایت معرفی نموده که وظیفه او نظارت بر حسن اجرای کار واحد ایمنی بهداشت میباشد.

این دستور العمل در 3 نسخه متفاوت موجود میباشد که نسخه اصلی آن نزد واحد ایمنی می باشد و دیگر نسخ به نماینده مدیریت و دقاتر پشتیبانی ساختمان ها و کارگاه ها که به عنوان نسخه تحت کنترل می باشد ارائه می گردد.

دستور العمل روند کار به صورت زیر میباشد :

واحد پشتیبانی اقدامات لازم را فراهم نموده و واحد ایمنی و بهداشت بوسیله کارشناس HSE براساس روند زیر به شارژ کپسول آتشنشانی می پردازد.

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
Menu
0 items Cart