ماسک فرار نیم صورت دراگر مدل پارات DRAGER PARAT 3100

ماسک دهنی نیم صورت دراگر مدل پارات ۳۱۰۰ دارای فیلتر مولتی گاز ABEK15

عمر مفید این ماسک ۱۲ سال است. فیلتر هر ۴ سال یکبار باید تعویض شود

وزن ماسک: ۳۶۰ گرم

مدت زمان قابل استفاده ماسک در غلظت ۱۰ppm گاز H2S: پانزده دقیقه

 

نام محصول خود را وارد نمایید